درس امروز- از کنار خطاهای برنامه ساده‌ نگذر.

37

درس امروز: از کنار خطاهای برنامه ساده‌ نگذر.
بازشناسایی‌ای از یاهو که ۹۰۰ دلار جایزه‌ش شد.
@offsecmag

مشاهده فایل

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.