آقای سروش صاحب فصول، بیانیه انجمن شرط بندی ایران- و بخون ببین با اون تایتلی که شما نوشتی چقدر هم مسیره .

آقای سروش صاحب فصول، بیانیه انجمن شرط بندی ایران! و بخون ببین با اون تایتلی که شما نوشتی چقدر هم مسیره .
متاسفانه فقط مجیز گویی بلدید و خروجیش این وضعیت بانکیه کشوره و تحمل فشارش به نظام.
@webamoozir


لینک کوتاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.