شایعه ای همراه بااین عکس دست به دست میشه که به زودی تلگرام ب

104

شایعه ای همراه بااین عکس دست به دست میشه که به زودی تلگرام بااستفاده ازتکنولوژی بلاکچین دیگه قابل فیلترنیست،باید گفت که به علت عبورمنطقی ترافیک اینترنت ازنقاط تحت کنترل دولت خبردرستی نیست.
@webamoozir

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.