لیست دامنه های کنترل بدافزار -c-c- که گروه هکر های ایرانی Chafer استفاده میکردند.

60

لیست دامنه های کنترل بدافزار (c&c) که گروه هکر های ایرانی Chafer استفاده میکردند.
@webamoozir

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.