پشت صحنه کانال .

61

پشت صحنه کانال .
اینکه تهش ۲ تا ایف گذاشته هم خوب بود.
برادر مسئوله بی مسئول من، وضعت فعلی که ۴ نفر زندگیشون به تبلیغ سایت قمار بسته است نتیجه بی توجهی ۲ سال گذشته شماست.
@webamoozir

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.