چیزی که خارجه روساخت وایران رونابودکرده فقط پاسخگویی و پذیرف

57

چیزی که خارجه روساخت وایران رونابودکرده فقط پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیته باگذشت بیش از۳۲روز هنوز صباسل عذر خواهی نکرده وپول مردم روبرنگردونده.حالاشمابرو بیت المال و بده جم تی وی ویسپی برات تبلیغ کنه!

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.