سو استفاده شرکت های زالو ارزش افزوده از اعتقادات مردم

61

سو استفاده شرکت های زالو ارزش افزوده، حتی از اعتقادات مذهبی مردم توسط علی مروجی از شرکت پردازش نگار راشین ! چه کسی باید جلوی این دزدی ها را بگیرد؟

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.