هزینه هرزگی وحید خزایی و دیگر دلقک های ترکیه را چه سازمانی تامین میکند؟

297

آخریم وضعیت درگاه های بانکی نشان میدهد که همچنان مجرمین سایت های قمار بدون هیچ مشکلی در حال استفاده از درگاه های مسقتیم بانکی ایران هستند.

اسپانسر این عزیزان ، فرشید امیر شقاقی و اون دلقک، شرکت محترمِ شاپرکه با همکاری به پرداخت ملت و دیگر شرکت های PSP .
جدی تو اون کشور چخبره؟

هزینه های میلونی این دلقک ها متاسفانه از بی مسئولیتی مسئولین شبکه بانکی کشور تامین میشود.

⭕️آقا جدی خجالت نمیکشید شما ملتی که در شاپرک روزا میرید دکتر مهندس به خیک هم میبندید؟ جدی خجالت نمیکشید نون اینارو میدید؟
⭕️جدی بیاید فکر کنید به موضوع حالا که قانونی کسی زورش به شما نمیرسه خداروشکر ، حداقل یه شخصیتی برای خودتون قائل باشید، زشت نیست نون وحید خزایی رو میدید آخه؟ اینستاگرام یه سر بزنید ببنید پولی که شما کارمزدشو میگیرید دست چه لجنایی میرسه .
⭕️من اگر در هر شرکتی زیر مجموعه شاپرک اتفاقی یا به اجبار کار میکردم هیچ وقت اونو در رزومم نمیاوردم اینو به جون بچه هام قسم میخورم. یه ذره شخصیت،اعتبار، حرمت برای روحتون قائل باشید به درک که از اسلام بویی نبردرد.

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.