ارایه سرویس حذف ارزش افزوده توسط مردم

483

برخی از مردم نا امید از دولت مردان محترم ، برای حذف سرویس ارزش افزوده به یکدیگر کمک میکنند.

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.