⭕️امروز خیلی نا امیدم ، از اینکه وقتم رو حالم رو برای این کانال گذاشتم در حالی که در ایران دیگه همه چیز مرده و ما گویی یه مشت روح سرگردانیم که فقط منتظر مرگیم. دیگه اینکه ایوب تیغ تیز سلبریتی و ناجی سایبری ایرانه دردناک نیست، یا اینکه مسعود مولوی همه رو تهدید به فرار مغزها میکنه یا اینکه اصلا به کی…
ادامه مطلب ...