در تصویر کاربری که فقط یک سایت را بازدید کرده است عضو سرویس ارزش افزوده شده است! نه حریم خصوصی اهمیتی داره نه حفاظت از اطلاعات مشتریان. تنها پوله که براشون مهمه اینا نه از وزیر میترسن نه از وکیل و قانون! جریمه های در حد شوخی باعث تغییر رفتار اپراتورها نمیشود.
ادامه مطلب ...