مرور رده

آی تی

چیزی که خارجه روساخت وایران رونابودکرده فقط پاسخگویی و پذیرف

چیزی که خارجه روساخت وایران رونابودکرده فقط پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیته باگذشت بیش از۳۲روز هنوز صباسل عذر خواهی نکرده وپول مردم روبرنگردونده.حالاشمابرو بیت المال و بده جم تی وی…
ادامه مطلب ...