مرور رده

وب آموز

متاسفانه مجبوریم اسکار بیتوجهی به ارایه درگاه بانکی هم داشته باشیم .

متاسفانه مجبوریم اسکار بیتوجهی به ارایه درگاه بانکی هم داشته باشیم . شرکت پرداخت الکترونیک سامان با داشتن بیشترین درگاه رصد شده برای سایت های قمار حتی دلیلی ندیده که یه بررسی مجدد…
ادامه مطلب ...